Yn dilyn yr alwad wreiddiol ar gyfer cymeradwyo darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd a Thros Dro yn Haf 2018, mae’r AGAA wedi adolygu’r broses ac yn awr yn ymestyn yr alwad i gynnwys darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol.  Mae hyn yn ychwanegol i’n galwad ar gyfer darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd a Thros Dro.

Bydd y cylch cymeradwyo hwn yn dod i ben ar 7fed Rhagfyr 2018 a bydd y canlyniadau yn cael eu rhannu â darparwyr erbyn 8fed Chwefror 2019.

Mae’r ffurflen gais, ynghyd â chanllaw cymeradwyo sydd yn cynnwys y meini prawf manwl,  ar gael ar here

Cysylltwch ag post@agaa.cymru am unrhyw ymholiadau pellach.