Cymdeithion – Carfan 1

Christine Jackson

Mae gan Christine bron i 20 mlynedd o brofiad fel arweinydd effeithiol a llwyddiannus. Mae hi’n ymgynghorydd her partner yn GCA ac mae hefyd yn…

Mwy o wybodaeth

Jeremy Griffiths

Mae Jeremy yn bennaeth profiadol iawn ac mae wedi bod mewn swydd pennaeth ers 1996. Yn ffigwr amlwg ar draws y rhanbarth, mae ei ysgol…

Mwy o wybodaeth

Sue Roberts

Mae Sue wedi bod yn athrawes hyblyg am dros bum mlynedd ar hugain, deg o’r rheini fel pennaeth Ysgol Gynradd Ffordd Dyffryn. Mae Sue yn…

Mwy o wybodaeth

Clive Williams

Mae gan Clive dros 20 mlynedd o brofiad fel pennaeth ac yn ystod yr amser hwn mae wedi arddangos ei ymwybyddiaeth o bwysigrwydd arweinyddiaeth glir…

Mwy o wybodaeth

Jan Waldron

Mae gan Jan hanes cryf fel pennaeth, gan effeithio’n fawr ar ddatblygiad ysgol ac mae’n ymwneud ag agweddau amrywiol ar ddatblygu ysgolion yn lleol ac…

Mwy o wybodaeth

Karen Lawrence

Mae gan Karen dros ddeng mlynedd o brofiad fel pennaeth ysgol ac mae wedi gweithio ym myd addysg ers 1987. Mae hi’n bennaeth gweithredol gyda…

Mwy o wybodaeth

Janet Hayward

Mae gan Janet dros 17 mlynedd o brofiad fel pennaeth ac mae’n dangos sgiliau arweinyddiaeth rhagorol. Mae Janet yn gweithio ar y cyd, yn ymroddedig…

Mwy o wybodaeth

Emma Coates

Mae Emma wedi bod yn bennaeth am chwe blynedd ac wedi cael effaith gadarnhaol ar ei ysgol, yn arbennig o ran cynwysoldeb a gwella’r ysgol….

Mwy o wybodaeth

Huw Powell

Mae Huw wedi bod yn uwch arweinydd am dros wyth mlynedd ac yn bennaeth am bedair blynedd. Mae Huw yn gweithio’n agos gydag ysgolion ffydd…

Mwy o wybodaeth