Cymdeithion – Carfan 2

Trefor Jones

Mae gan Trefor dros naw mlynedd o brofiad mewn rolau arweinyddiaeth addysg, boed mewn ysgolion uwchradd, awdurdodau lleol ac unedau gyfeirio disgyblion. Mae Trefor wedi bod…

Mwy o wybodaeth

Llew Davies

Mae Llew wedi bod yn uwch arweinydd am dros ddeg mlynedd ac yn bennaeth ers pum mlynedd. Mae gan Llew egni diddiwedd ac fel athro…

Mwy o wybodaeth

Tania Rickard

Mae Tania wedi bod yn bennaeth ers dros 12 mlynedd mewn dwy ysgol wahanol i’w gilydd – sef pennaeth a oedd yn addysgu mewn ysgol…

Mwy o wybodaeth

Richard Monteiro

Ar ôl gweithio mewn uwch swyddi arweinyddiaeth yn y Gogledd, bum mlynedd yn ôl aeth Richard i weithio fel Pennaeth ar gyfer Ffederasiwn Ysgol Bryn…

Mwy o wybodaeth

Ian Gerrard

Mae gan Ian bron i bymtheng mlynedd o brofiad o fod yn aelod o dimau uwch-reolwyr mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru ac mae wedi bod…

Mwy o wybodaeth

Damien Beech

Mae gan Damien fwy nag 11 mlynedd o brofiad fel pennaeth. Hefyd, mae wedi bod yn gynghorydd ysgolion ac wedi gweithio gyda nifer o ysgolion…

Mwy o wybodaeth

Roger Guy

Mae Roger wedi bod yn bennaeth ers 20 mlynedd ac mae’n frwd ac yn danbaid dros gyfeiriad addysg yng Nghymru. Mae’n ymgynghorydd her partneriaid, yn…

Mwy o wybodaeth

Paul Keane

Magwyd Paul yn Llundain a bu’n gweithio fel cyfreithiwr yn y ddinas ar ôl cwblhau graddau hyd at lefel meistr yn Rhydychen a Chaergrawnt. Dechreuodd…

Mwy o wybodaeth

Karen Wathan

Mae Karen yn Bennaeth Gweithredol ffederasiwn o ysgolion Catholig ym Merthyr ac mae wedi arwain newid gweddnewidiol a gwelliannau ysgol ar draws y ddau leoliad….

Mwy o wybodaeth

Sarah Coombes

Ers deng mlynedd bellach mae Sarah wedi bod yn Bennaeth Ysgol Gynradd Llanishen Fach, ac yn fwy diweddar cafodd ei phenodi fel Pennaeth Gweithredol dros…

Mwy o wybodaeth

Kelvin Law

Mae gan Kelvin fwy nag ugain mlynedd o brofiad yn y maes arweinyddiaeth uwch, ac mae wedi cyfrannu llawer at ddatblygu “Ysgol i Ysgol” effeithiol…

Mwy o wybodaeth

Suzanne Sarjeant

Mae Suzanne wedi gweithio yn y sector addysg ers 26 blynedd ac mae wedi ennill profiad arweinyddiaeth uwch mewn amrywiaeth o ysgolion yng Nghymru a…

Mwy o wybodaeth