English | Cymraeg

Astudiaethau Achos

Ysgol Aberconwy

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Ysgol Pen Rhos

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr ac yn ystyried lles

Ysgol Gynradd Coed Duon

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Aberconwy

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Ysgol Gynradd Tregatwg

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Ysgol Gyfun Mary Immaculate

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt