Bwrdd

Claire Elizabeth Williams

Magwyd ac addysgwyd Claire yng Nglyn Ebwy, Blaenau Gwent ac wedi iddi raddio o Brifysgol Rhydychen yn 1999, fe wnaeth gwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol…

Mwy o wybodaeth

Davina Payne

Mae Davina Payne wedi treulio mwy na 30 mlynedd yn gweithio yn y cyfryngau – papurau newydd, radio, ac am y rhan fwyaf o’i gyrfa,…

Mwy o wybodaeth

Dr John Graystone

Mae gan John brofiad helaeth yn y sector addysg wedi iddo fod yn brif Weithredwr ColegauCymru, gan gynrychioli colegau addysg bellach yng Nghymru am 12…

Mwy o wybodaeth

Dr Paul Marshall

Mae Paul yn Gyfarwyddwr Grŵp, Datblygu Busnes gyda’r Rhaglen Partneriaethau Prifysgol (UPP) ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar UPP Group Limited ac UPP Projects Limited…

Mwy o wybodaeth

Dr Sue Davies (Cadeirydd)

Fel cyn-Ddirprwy Bennaeth, mae Sue wedi gweithio mewn nifer o feysydd sy’n amrywio o adran rheoli Awdurdod Addysg lleol fel Swyddog Addysg ar gyfer Anghenion…

Mwy o wybodaeth

Mike James

Mae Mike yn arweinydd ac yn rheolwr pobl profiadol iawn wedi gweithio ar draws nifer o wahanol ddiwylliannau. Mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o systemau rheoli…

Mwy o wybodaeth

Dr Martin Price

Martin yw Cadeirydd Grŵp Llywio Llywodraethwyr Consortiwm Canolbarth y De a Chadeirydd Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgol Bro Morgannwg. Mae’n Llywodraethwr ar ddwy ysgol uwchradd yn y…

Mwy o wybodaeth

Rosemary Jones OBE (Is-gadeirydd)

Mae Rosemary Jones OBE yn ymgynghorydd addysgol gydag ugain mlynedd o brofiad o arweinyddiaeth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Bu’n bennaeth ysgol uwchradd yn…

Mwy o wybodaeth