Bwrdd

Yr Athro Stephen Hagen

Mae Stephen yn arweinydd academaidd cydnabyddedig, gyda phroffil uchel yn y sector Addysg Uwch yn y DU ac yn rhyngwladol ac roedd yn gyn Is-ganghellor…

Mwy o wybodaeth

Claire Elizabeth Williams

Magwyd ac addysgwyd Claire yng Nglyn Ebwy, Blaenau Gwent ac wedi iddi raddio o Brifysgol Rhydychen yn 1999, fe wnaeth gwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol…

Mwy o wybodaeth

Davina Payne

Mae Davina Payne wedi treulio mwy na 30 mlynedd yn gweithio yn y cyfryngau – papurau newydd, radio, ac am y rhan fwyaf o’i gyrfa,…

Mwy o wybodaeth

Dr John Graystone

Mae gan John brofiad helaeth yn y sector addysg wedi iddo fod yn brif Weithredwr ColegauCymru, gan gynrychioli colegau addysg bellach yng Nghymru am 12…

Mwy o wybodaeth

Dr Paul Marshall

Mae Paul yn Gyfarwyddwr Grŵp, Datblygu Busnes gyda’r Rhaglen Partneriaethau Prifysgol (UPP) ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar UPP Group Limited ac UPP Projects Limited…

Mwy o wybodaeth

Dr Sue Davies (Cadeirydd)

Fel cyn-Ddirprwy Bennaeth, mae Sue wedi gweithio mewn nifer o feysydd sy’n amrywio o adran rheoli Awdurdod Addysg lleol fel Swyddog Addysg ar gyfer Anghenion…

Mwy o wybodaeth

Mike James

Mae Mike yn arweinydd ac yn rheolwr pobl profiadol iawn wedi gweithio ar draws nifer o wahanol ddiwylliannau. Mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o systemau rheoli…

Mwy o wybodaeth

Rosemary Jones

Mae Rosemary Jones yn ymgynghorydd addysgol ag 20 mlynedd o brofiad o arweinyddiaeth mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Hi oedd pennaeth Ysgol Uwchradd…

Mwy o wybodaeth