Ysgol Gynradd Llanhari yw’r ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill y wobr fawreddog ‘Buddsoddwyr mewn Teuluoedd – Safon Deiamwnt’. Mae Pennaeth a chydymaith yr Academi Arweinyddiaeth, Emma Coates yn dweud wrthym am y cyflawniad gwych hwn.