Matthew yw Pennaeth Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur, sef ysgol cyfrwng Cymraeg 3-19 yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd â 1,388 o ddisgyblion a dau gampws. Yn 2015, cafodd ei ethol yn Gadeirydd Fforwm Ysgolion Pob Oed Cymru, a sefydlwyd gan Benaethiaid er mwyn creu fframwaith i’n galluogi ni i ddysgu gan ein gilydd, rhannu arferion da a chanolbwyntio ar elfennau sylfaenol ysgolion pob oed.

Mae hefyd yn is-Gadeirydd CYDAG yn y De, sef fforwm ar gyfer rhannu arferion da a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Am y ddwy flynedd diwethaf, mae wedi bod yn Gadeirydd NAASH, sef Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Castell-nedd Port Talbot.

Mae Matthew yn hoffi sgïo, er nad yw’n arbenigwr o bell ffordd!