Cafodd Elizabeth Thomas ei phenodi yn Gyfarwyddwr Polisi Addysg yr Eglwys yng Nghymru yn 2018. Ei rôl yw llywio a datblygu pob agwedd ar waith yr Eglwys ym maes addysg yn genedlaethol, ac mae hi’n arwain cysylltiadau’r Eglwys â Llywodraeth Cymru a sefydliadau allweddol eraill. Bu’n Bennaeth Ysgol Basaleg, Casnewydd, am naw mlynedd,

Yn wreiddiol o Gaerdydd, darllenodd Liz Hanes ym Mhrifysgol Llundain ac, ar ôl gyrfa ym maes cyfrifeg, hyfforddodd fel athro. Bu’n addysgu yn Ysgol Uwchradd Cathays, Caerdydd, am 15 mlynedd, a hi oedd Pennaeth y Chweched Dosbarth hefyd. Cafodd ei phenodi’n Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Basaleg yn 2004 ac yn Bennaeth yn 2009.