Jackie yw Pennaeth Ysgol Uwchradd Crucywel, sef ysgol gyfun gymunedol 11-18 oed sydd â 715 o fyfyrwyr ar y gofrestr.