Mae Gethin wedi bod yn gweithio mewn ysgolion ers 27 mlynedd; treuliodd y 22 mlynedd gyntaf mewn ysgolion uwchradd prif ffrwd ym Merthyr Tudful a Chaerdydd. Mae wedi gweithio mewn amryw o swyddi arwain ym maes addysg, gan dreulio’r pedair blynedd a hanner diwethaf fel Pennaeth Ysgol Arbennig Pen Y Bryn yn Abertawe.

Bu’n gweithio’n agos ar y prosiect Ysgolion Dibynadwy Iawn ac, am y 18 mis diwethaf, mae wedi bod yn gweithredu fel Pennaeth Ymgynghorol Ysgol Crug Glas, gan ddarparu cymorth arwain i’w thîm arwain interim.

Mae’n aelod o amryw o rwydweithiau a grwpiau proffesiynol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ffurfiol, a mwy fyth o grwpiau anffurfiol. Mae mewn sefyllfa dda i gasglu lleisiau, syniadau a barn amrywiaeth o arweinwyr a gweithwyr addysgol proffesiynol o bob sector addysg.