Mae Liz wedi bod yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gynradd Thornhill ers bron i bedair blynedd. Ar hyn o bryd, mae hi’n arwain ar ddatblygu’r cwricwlwm, dysgu proffesiynol, ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned, MAT a’r dimensiwn rhyngwladol.

Mae’n credu mewn datblygu ‘cwricwlwm o gyfle’ ac, yn ddiweddar, mae wedi arwain prosiectau creadigol sydd wedi ennill Gwobr Addysg y Loteri Genedlaethol 2018, Gwobr Ysgolion Creadigol Arweiniol, Gwobr Sefydliad Ashden a Gwobr Treftadaeth Cymru a chyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Angel Treftadaeth.

Mae Liz wedi gweithio drwy’r system fel cynorthwyydd addysgu un-i-un, cynorthwyydd addysgu dosbarth, rhaglen athrawon graddedig, athro dosbarth, arweinydd canol ac uwch arweinydd, ac mae hi’n awyddus i ddatblygu arweinwyr y dyfodol.