Aled yw Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes Castell-nedd Port Talbot, ac mae wedi bod yn bennaeth dwy ysgol gynradd yn y Gorllewin. Mae wedi gweithio i Estyn fel arolygydd cofrestredig yn y sector cynradd ac fel arolygydd cymheiriaid yn y sector awdurdodau lleol.

Yn 2011, cafodd ei secondio i weithio’n rhan-amser gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad yr Uned Safonau Ysgolion. Yn ystod y cyfnod hwn, sefydlwyd y model cenedlaethol ar gyfer bandio ysgolion. Bu’n cefnogi gwelliannau mewn gwasanaethau addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent hefyd, gan weithredu fel Cyfarwyddwr Adfer am chwe mis.

Mae Aled yn siaradwr Cymraeg rhugl ac roedd yn aelod o Fwrdd Cysgodol yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol a ddatblygodd yr Academi.