Dewch yn
Gydymaith

Rydym yn chwilio am uwch arweinwyr o bob rhan o Gymru sy'n gweithio mewn Ysgolion (Penaethiaid, Penaethiaid Cynorthwyol a Dirprwy Benaethiaid), y Sector Gwaith Ieuenctid (Uwch Arweinwyr) ac AHO (Uwch Arweinwyr) i ymuno â'r garfan nesaf o Gymdeithion.

Arwain Dysgu
Proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol, adnodd ar-lein newydd – a chynyddol – i helpu arweinwyr ysgolion yng Nghymru i ymgorffori syniadau strategol newydd yn y ffordd maen nhw'n arwain dysgu proffesiynol yn eu hysgol a thu hwnt.
Team members open discussion

Cyfres Mewnwelediad

Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cyflwyno meddylfryd newydd, seiliedig ar dystiolaeth o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau a darnau barn.
Amdanom ni

Amdano’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, diweddariad Hydref 2020, lle mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi safonau.

Archwilio

Beth rydym yn ei wneud

Darganfyddwch mwy
Sicrhau Ansawdd
Sicrhau bod y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y sector addysg yng Nghymru o safon uchel ac yn diwallu anghenion y sector.
Arloesedd
Cefnogi ymarferwyr a darparwyr i ddatblygu a phrofi syniadau newydd sy'n mynd i'r afael â heriau ac anghenion penodol yn y system.
Arweinyddiaeth
System
Datblygu 'arweinwyr systemau' ac 'arweinyddiaeth system' effeithiol yng Nghymru drwy ein model Cymdeithion blaenllaw.
Mewnwelediad
Cyflwyno meddwl newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau o lenyddiaeth polisi a darnau barn ac academaidd rhyngwladol.
Lles
Blaenoriaethu a chefnogi lles arweinwyr addysgol yng Nghymru a gweithio i ddatblygu dull mwy strategol o fuddsoddi yn yr 'arweinydd cyfan'.
Adnoddau
Adnoddau ymarferol sydd â’r nod o helpu arweinwyr i ddatblygu eu hymarfer eu hunain fod yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.
Tanysgrifiwch nawr

Byddwch y cyntaf i glywed newyddion yr Academi Arweinyddiaeth!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am gyfleoedd datblygu newydd, digwyddiadau, cyhoeddiadau ymchwil a llawer mwy.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion a Blog

Corfforaethol | Newyddion
Arweinwyr addysgol yn bresennol yn Eisteddfod yr Urdd eleni

Arweinwyr addysgol yn bresennol yn Eisteddfod yr Urdd eleni Bydd tri arweinydd yn y sector addysg yn…

Corfforaethol | Newyddion
Penodi aelodau newydd i Fwrdd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Penodi aelodau newydd i Fwrdd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Sefydlwyd yr …

Corfforaethol | Newyddion
Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol

Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol Mae gan Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddia…