English | Cymraeg

Arwain Dysgu
Proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol, adnodd ar-lein newydd – a chynyddol – i helpu arweinwyr ysgolion yng Nghymru i ymgorffori syniadau strategol newydd yn y ffordd maen nhw'n arwain dysgu proffesiynol yn eu hysgol a thu hwnt.
Cohort 3 & 4 Learning Experience April 2022

Cymeradwyo Darpariaeth
Datblygu Arweinyddiaeth

Mae ein proses gymeradwyo yn cynnwys meini prawf uchelgeisiol a bennir yn glir yng nghyd-destun polisi Cymru, ac sy’n hyrwyddo mynediad cyfartal i bob arweinydd, pa bynnag iaith neu sefydliad y maent yn gweithio ynddo yng Nghymru, neu ble bynnag y maent yng Nghymru.
Team members open discussion

Cyfres Mewnwelediad

Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cyflwyno meddylfryd newydd, seiliedig ar dystiolaeth o bolisi rhyngwladol a llenyddiaeth academaidd ar ffurf comisiynau ymchwil, adolygiadau a darnau barn.
Amdanom ni

Amdano’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn elfen ganolog o’r daith o ddiwygio’r gyfundrefn addysg a nodir yn Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl, diweddariad Hydref 2020, lle mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi fel sbardun allweddol Amcan Galluogi 2: Arweinyddiaeth sy’n cydweithio i godi safonau.

Archwilio

Beth rydym yn ei wneud

Darganfyddwch mwy
Sicrhau Ansawdd
Mae ein gwaith Sicrhau Ansawdd yn cynnwys ystod gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a datblygu pro¬ esiynol o ansawdd uchel, teg ac arloesol sy’n hygyrch i bob arweinydd.
Arloesedd
Mae ein gweithgareddau Arloesedd wedi’u cynllunio i alluogi arweinwyr addysgol i greu a chynnal gwir ddiwylliant arloesi, gyda dulliau newydd o arwain.
Arweinyddiaeth
System
Mae arweinyddiaeth system e¬ffeithiol yn ysgogi hunanwelliant ac mae ein model Cymdeithionblaenllaw wrth wraidd y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru.
Datblygu Arweinyddiaeth
Mae ein cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth yn sicrhau bod arweinwyr yn cael eu grymuso, eu hysbrydoli a’u hysgogi.
Mewnwelediad
Mae ein Cyfres Mewnwelediad yn cynnwys ac wedi’i llywio’n uniongyrchol gan bolisi ac arfer arweinyddiaeth sydd wedi’i wreiddio mewn ymchwil a thystiolaeth o Gymru ac yn rhyngwladol.
Lles
Mae lles arweinwyr yn cael ei flaenoriaethu a’i gefnogi’n systematig, gan greu gweithlu arweinyddiaeth gynaliadwy a gwydn sy’n gallu bod yn sbardun allweddol i newid systemig parhaol.
Adnoddau
Adnoddau arweinyddiaeth o ansawdd uchel sy’n benodol i Gymru, wedi’u llywio gan y dystiolaeth orau o Gymru ac yn rhyngwladol, gan gefnogi gweithwyr pro¬ esiynol i herio a mireinio eu dulliau arwain yn barhaus.
Tanysgrifiwch nawr

Byddwch y cyntaf i glywed newyddion yr Academi Arweinyddiaeth!

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am gyfleoedd datblygu newydd, digwyddiadau, cyhoeddiadau ymchwil a llawer mwy.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion a Blog

Blog | Newyddion
Taith cwricwlwm fyd-eang Ysgol Gynradd Gilwern yn cyrraedd hanner ffordd

Taith cwricwlwm fyd-eang Ysgol Gynradd Gilwern yn cyrraedd hanner ffordd Mae’r Academi Genedlaeth…

Corfforaethol | Newyddion
Arweinwyr addysgol yn bresennol yn Eisteddfod yr Urdd eleni

Arweinwyr addysgol yn bresennol yn Eisteddfod yr Urdd eleni Bydd tri arweinydd yn y sector addysg yn…

Corfforaethol | Newyddion
Penodi aelodau newydd i Fwrdd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Penodi aelodau newydd i Fwrdd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Sefydlwyd yr …