Swyddi Gwag

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - polisi, ymchwil a chynllunio gweithlu strategol

Bydd y cyfarwyddwr cynorthwyol yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr a bydd yn arwain gwaith y NAEL mewn polisi, ymchwil a chynllunio gweithlu strategol. Gellir lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad yma.

Anfonwch lythyr cais a CV at post@agaa.cymru

Y dyddiad cau am geisiadau yw 16:00 ar 14fed Mawrth 2019.

Prentis Gweinyddu Busnes

Bydd y Prentis Gweinyddu Busnes yn helpu’r Rheolwr Busnes a’r tîm arwain ehangach i redeg yr Academi o ddydd i ddydd. Bydd y sawl a benodir yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes yn ystod ei gyfnod yn y swydd. Gellir lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad yma.

Er mwyn ymgeisio, ewch i wefan Gyrfa Cymru

Y dyddiad cau am geisiadau yw 16:00 ar 14fed Mawrth 2019.