Proses cymeradwyo

Diben cymeradwyo yw sicrhau y gellir cydnabod y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth fwyaf effeithiol. Bydd y ddarpariaeth hon wedi cyflawni cyfres o feini prawf ansawdd. Bydd hyn yn ein helpu i gyflawni ein rôl i ysbrydoli a datblygu’r genhedlaeth bresennol a nesaf o arweinwyr mewn ysgolion a lleoliadau i ymateb i heriau unigryw a chyfleoedd arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru.

Tra bydd y broses gymeradwyo yn asesu ceisiadau yn erbyn cyfres o feini prawf, nid ydym am gyfyngu ar arloesi, ac nid ydym yn dymuno hyrwyddo unrhyw ideoleg arbennig neu arddull arweinyddiaeth. Rydym yn ceisio ategu’r amrywiaeth eang o ddarpariaeth a fydd yn berthnasol ar gyfer arweinwyr ar gamau gyrfa amrywiol, gydag anghenion gwahanol ac yn gweithio o fewn cyd-destunau penodol ac amrywiol yng Nghymru. Yn anad dim, byddwn yn edrych i sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael ei hategu gan dystiolaeth ryngwladol o’r hyn sy’n gwneud arweinyddiaeth effeithiol. O ganlyniad, gall pob un o’r arweinwyr fod yn hyderus y bydd y camau datblygu arweinyddiaeth maen nhw’n buddsoddi eu hamser ynddo yn cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc.

Yn dilyn yr alwad wreiddiol ar gyfer cymeradwyo darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd a Thros Dro yn Haf 2018, mae’r AGAA wedi adolygu’r broses ac yn awr yn ymestyn yr alwad i gynnwys darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol. Mae hyn yn ychwanegol i’n galwad ar gyfer darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd a Thros Dro.

 

Amserlen Cymeradwyo

Cyfle am gymeradwyaeth yn agor

Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol

Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Tros Dro

Hydref 22 2018

Y broses gymeradwyo’n cau

Dyddiad cau

Rhagfyr 7 2018
Cam 1 Asesiad o’r Cyflwyniad Ysgrifenedig

Ionawr 9 2019

Cam 2 Cyfarfod y Panel Ionawr 30 2019
Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyhoeddi i’r darparwyr Chwefror 8 2019
Bydd yr holl ddarpariaeth sydd wedi’i chymeradwyo ar wefan AGAA Mawrth 2019