Grŵp Rhanddeiliaid

Mae ein Grwp Rhanddeiliaid wedi ei sefydlu gyda’r rôl holl-bwysig o gynnal cyswllt agos rhwng yr AGAA a’r proffesiwn.

Diolch i bawb a wnaeth gais i fod yn rhan o’r grwp.  Bydd mwy o fanylion am yr aelodaeth yn dilyn yn fuan.