Digwyddiadau

Symposiwm Rhyngwladol

Yn dilyn ymweliadau rhyngwladol â Ffindir ac Ontario gan gymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth, byddant yn cynnal symposiwm rhyngwladol i rannu eu profiadau. Fe’ch gwahoddir i ymuno â nhw am luniaeth ac i glywed sut mae eu hymweliadau wedi dylanwadu ar eu hymarfer.

Gogledd Wales

The Quay Hotel and Spa, Deganwy ar 16eg Mai 2019
5.30pm - 7.00pm

Sioeau Teithiol

Yn dilyn lansiad eu hadroddiad comisiwn ‘Ein Galwad i Weithredu’, mae cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth yn cynnal cyfres o sioeau teithiol rhanbarthol ar gyfer uwch arweinwyr. Dyma’ch cyfle chi i helpu i lunio dyfodol arweinyddiaeth addysgol ledled Cymru. Bydd y sioeau teithiol yn:

  • Darparu’r cefndir a’r rhesymeg y tu ôl i’r argymhellion
  • Galluogi arweinwyr i nodi a rhannu arfer effeithiol presennol sydd eisoes yn bodloni anghenion yr argymhellion
  • Nodi pa gymorth sydd eu hangen ar arweinwyr i fodloni’r argymhellion
  • Nodi pwy all gefnogi arweinwyr i fodloni’r argymhellion

Bydd canlyniadau’r sioeau teithiol yn cael eu coladu’n weithredoedd gan y cymdeithion a’u rhannu gyda’r holl randdeiliaid

ERW

3ydd Mai 2019
10am - Midday
Maesmawr Hall Hotel Long Length, Caersws, SY17 5SF

ERW

8fed Mai 2019
10am - Midday
Parc y Scarlets Pemberton Park, Llanelli, SA14 9UZ

EAS

9fed Mai 2019
10am - Midday
Llancaiach Fawr Manor Llancaiach Fawr Manor, Trelewis, CF46 6ER

CSC

14eg Mai 2019
10am - Midday
Cardiff City Stadium, Cardiff, CF11 8ER

GWE

16eg Mai 2019
10am - Midday
The Quay Hotel & Spa Deganwy Quay, Deganwy, Wales, LL31 9DJ