Bod yn rhanddeiliad

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn chwilio am aelod newydd o’i Grŵp Rhanddeiliaid i gefnogi, llywio a herio ei gwaith. Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn edrych yn ddelfrydol am ymgeisydd â chefndir llywodraethu ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5ed Gorffennaf 2019.

Swyddogaeth y grŵp rhanddeiliaid yw:

  • Llais gwybodus a fydd yn cynrychioli’r system addysg i gynorthwyo’r Academi
  • Dylanwadu ar syniadau ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol
  • Cefnogi ac yn herio gwaith yr Academi – gwella’r broses gadarnhau, awgrymu ymchwil a chomisiynau ac ati
  • Sicrhau bod arweinwyr o bob rhan o’r sector addysg yn teimlo bod yr Academi yn eu cynrychioli, a’u bod yn perthyn iddi
  • Sicrhau bod yr Academi yn gwrando’n astud ar randdeiliaid ac yn cydweithio â nhw

Am fwy o wybodaeth, neu i gyflwyno’ch cais, cysylltwch â post@agaa.cymru